Okonek

RozkAad obowiAzuje od 01.09.2016 r.

BALTIC SEA TRANS

see OKONEK

go to site Odjazdy

Złotów przez – 6:10D 7:00D 8:50D 10:30D 12:35D

Jastrowie 14:30D 16:15D

Szczecinek – 6:00E 7:15D 8:10D 9:10E 11:15D 12:50E

14:15S 15:15D 17:20D

BrokAcino – 12:50S 14:30S

Ciosaniec – 12:50S 14:30S 16:20S

LAdyczek

/Chwalimie – 12:50S 14:30S

przez Podgaje

Łomczewo – 13:10S 14:45S 16:20S

E : kursuje od poniedziałku do soboty

D : kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku

S : kursuje w dni nauki szkolnej

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA AUTOBUSY NIE KURSUJĄ

TEL: 609-444-954
TEL: 693-814-004

www.bstrans.pl