Nowiny

source link BALTIC SEA TRANS

Nr. Licencji: 0025479

http://tomcarter.co.uk/ A A A A A A A A A A A A follow site NOWINY

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ODJAZDY

OKONEK : 8:07D, 9:52D,

11:57D, 13:52W, 15:37D,

17:37D

JASTROWIE : 13:52D, 14:47S

D : kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku

W : kursuje w dni wolne od szkoAy

S : kursuje w dni nauki szkolnej

AUTOBUSY NIE KURSUJĄ

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

 

TEL:609-444-954

693-814-004

www.bstrans.pl